Artificial intelligence

  // 5 min. read

Artificial intelligence: onze ondergang, verlossing... of geen van beide?

Artificial intelligence, of AI in het kort: er lijkt tegenwoordig geen dag voorbij te gaan zonder discussie over dit onderwerp. Overal lijkt AI wel ter sprake te komen. De standpunten lijken in twee groepen onderverdeeld te kunnen worden.

De voorstanders van AI hebben het over een revolutie en over hoe AI ons leven zal gaan verbeteren. De tegenstanders lijken bang te zijn voor een moment waarop AI onze banen overneemt en iedereen werkloos thuis komt te zitten. Ik geloof persoonlijk dat de werkelijkheid en stuk genuanceerder is, en zal hieronder uitleggen waarom.

Artificial intelligence is geen wondermiddel

Fred brooks

(Bron afbeelding)

Fred Brooks, een computer scientist en tevens winnaar van een Turing Award ("de Nobelprijs" van de computerwetenschappen) bracht in 1986 een paper uit. In deze paper, genaamd "No Silver Bullet", beargumenteert hij:

Er is geen enkele ontwikkeling, noch in technologie noch in managementtechniek, die op zichzelf zelfs maar een orde van grootte (tienvoudige) verbetering belooft binnen een decennium in productiviteit, betrouwbaarheid, eenvoud.

Evenals:

We kunnen niet verwachten dat er ooit binnen twee jaar een verbetering van meer dan tweevoudige winst wordt geboekt bij de ontwikkeling van software, zoals bij de ontwikkeling van hardware (Moore's Law)

Met andere woorden: volgens hem bestaat er geen technisch wondermiddel dat op magische wijze een revolutie teweeg kan brengen, maar dat de innovatie in kleinere stappen gebeurt.

Wat het interessante is aan de paper van Brooks, is dat hij AI als één van de voorbeelden van een 'technisch wondermiddel' of technische ontwikkeling noemt. Hij gelooft dus niet dat AI zal zorgen voor een grote doorbraak op het gebied van productiviteit en kwaliteit in softwareontwikkeling. Specifiek heeft hij het hier over een "orde van grootte"-verbetering. Dit houdt in dat hij niet verwacht dat artificial intelligence een techniek is die binnen een decenium een tienvoudige verbetering met zich mee brengt.

Wat artificial intelligence inhoudt

Natuurlijk was de artificial intelligence van 1986 nog een stuk minder volwassen dan nu. Echter blijft de kern van artificial intelligence hetzelfde. Wat AI concreet inhoudt is iets wat moeilijk vast te leggen is, maar in de verschillende definities is wel een patroon terug te vinden:

Artificial intelligence is vorm van computing, waarbij men een computer leert denken en keuzes laat maken, vaak op basis van grote datasets waaruit patronen herkend kunnen worden. Bron: Paper: No Silver Bullet en Wikipedia: AI.

De AI oplossingen die vandaag bestaan - hoe verschillend dan ook in implementatie - blijven in essentie hetzelfde als de AI oplossingen in 1986. Natuurlijk is AI veel toegankelijker geworden (binnen een uur kan je een zelflerend neural network schrijven) en veel makkelijker toepasbaar in de praktijk. Dit gaat echter niet in tegen het argument van Brooks. De verbeteringen op het gebied van AI hebben tot op de dag van vandaag nog geen echte revolutie in productiviteit, betrouwbaarheid en eenvoud teweeg gebracht. De "orde van grootte"-verbetering is nog niet gerealiseerd.

Waarom ik pro-AI ben

Mens en robot

(Bron afbeelding)

Wellicht lijkt het zo te zijn dat ik tegen AI ben en de voordelen ervan niet inzie. Ik zie de positieve kanten echter zeker wel in. Bij Bytecode gebruiken we meerdere AI-driven tools en meerdere van onze teamleden hebben een achtergrond in AI.

AI maakt de kans op menselijke fouten een stuk kleiner en onze productiviteit wordt enorm vergroot. AI kan ons helpen om verborgen verbanden te zien tussen zaken die niets met elkaar te maken lijken te hebben. In bijvoorbeeld in de zorg kan dit grote positieve veranderingen teweeg brengen. Waar ik in geloof is dat AI het menselijk werk op onder andere deze manier zal aanvullen en mensen in staat zal stellen randzaken weg te automatiseren, zodat mensen zich kunnen focussen op waar hun passie ligt.

Natuurlijk moet de AI waar je veel mee te maken krijgt ook in perspectief geplaatst worden. Dat de Photos app op je telefoon gezichten en objecten herkent, waarop je later kunt zoeken, is natuurlijk een gave gimmick. Een revolutie zou ik het toch nog niet noemen. Siri en Google Assistent zijn leuk, maar persoonlijk praat ik liever met een persoon dan tegen mijn telefoon.

Aan de andere kant word ik er wel heel blij van als de inkomende PDF facturen automatisch worden gescand en alle velden worden ingevuld, zodat ik alleen nog op "opslaan" hoef te klikken.

Waar ik me persoonlijk niet druk om maak zijn de vaakgenoemde tegenargumenten. Artificial intelligence en automatisering in het algemeen zullen onvermijdelijk banen gaan kosten. Daarentegen levert het ook weer banen op. Software schrijft zichzelf (nog) niet, iets wat nog wel een aantal decenia op zich zal laten wachten. En dat AI de mensheid zal overheesen zal in die tijd ook zeker geen reële dreiging zijn.

Banen waarbij er "outside the box" gedacht moet worden, zoals technici of kunstenaars, zullen sowieso blijven bestaan. Computers en dus AI blijven per definitie binaire apparaten, en komen niet uit zichzelf met nieuwe ingevingen, tenzij je software ervoor schrijft en data invoert om die ingeving te berekenen. De tijd dat je computer ongevraagd "ik heb toch zo'n gaaf idee voor een start-up" tegen je zal zeggen is nog niet aangebroken.

Conclusie

Artificial intelligence is een geweldige tool om menselijke excellentie te complementeren. De lijst van voors is een stuk langer dan de lijst van tegens. AI kan geimplementeerd worden om handwerk te automatiseren, om zo mensen de vrijheid te geven om zich te focussen op waar hun passie ligt. Maar dit is dan ook wat AI is: een tool. Het leidt de mensheid niet tot een "nirwana", maar ook niet tot de ondergang.

Bron header-afbeelding: Flickr

Dit artikel is met passie geschreven door Bytecode, een jonge en moderne web agency. Wij laten jou graag zien hoe je de kracht van het internet kunt gebruiken om alles uit jezelf te halen. Dit doen we door bijvoorbeeld dit artikel te schrijven, maar ook door deze inzichten in onze werkzaamheden te verwerken.

Wil je meer over ons weten of kunnen we misschien iets voor je betekenen? Neem gerust contact met ons op of kom een keer langs op de koffie!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Maandelijks brengen wij een interessante en leerzame nieuwsbrief uit met onder andere onze ‘Bytecast’, nieuwe artikelen of e-books, en natuurlijk updates over ons team en werkzaamheden.