STYR

STYR

Door de digitalisatie van het functiewaarderingsmodel, is het werk van de STYR consultants geautomatiseerd. Hierdoor kunnen zij worden ingezet op hun echte expertise. Lees hier het resultaat!

Moderne functiewaardering

Moderne functiewaardering

Door het STYR functiewaarderingsmodel te digitaliseren kan het werk van de STYR consultants geautomatiseerd worden. Zij kunnen hierdoor worden ingezet op hun echte expertise, en een meer adviserende rol innemen. De digitalisering van het model heeft een radicale impact, doordat de stappen van het model zijn gestandaardiseerd. Om dit voor elkaar te krijgen heeft Bytecode advies geboden op strategisch niveau.

Deliverables

  • Strategie
  • UX Research
  • UI Design
  • Webapp Development

De uitdaging

Wij hebben een praktische online waarderingstool ontwikkeld waarmee de klanten van STYR zelf de zwaarte van rollen en functies kunnen vaststellen.

Onderzoek naar de allocatortool

Oplossing

UX Research

Na een grondige intake zijn we begonnen met een eerste UX/UI design voor het Allocatortool. Extra’s die op basis van deze wireframes nog gewenst waren, zijn ook toegevoegd.

Ontwerp van de service desk

Oplossing

UI Design

In Invision zijn prototypes gemaakt van de Allocatortool. Op basis hiervan is feedback verzameld en zijn de functionaliteiten en design aangescherpt.

Ontwikkeling van de service desk

Oplossing

Development

De frontend van de Allocator is ontwikkeld in React. Voor de content van de beslisboom is een maatwerk oplossing ontwikkeld voor het WordPress CMS.

STYR login pagina

Resultaten

Realiseren

Het design van de Allocator is opgebouwd uit opeenvolgende pagina’s die de gebruiker doorloopt, waarbij keuzes gemaakt worden door op opties te klikken die bij een werknemerprofiel passen.

Meer informatie over het STYR model en de STYR Allocator Tool vind je op de website van STYR.